รายละเอียดการชำระเงิน


สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินโดยวิธีโอนเงิน

กรุณาส่งรูปหลักฐานการโอนเงินและ ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้


24 ต.ค. 2561